Poziomy

dopasowane do Twoich potrzeb

1A – elementarny

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały uprzednio kontaktu z językiem norweskim. Po zakończonym poziomie 1A uczestnicy posiadają podstawową znajomość gramatyki oraz wyrażeń w czasie teraźniejszym, przyszłym oraz częściowo przeszłym. Uczeń jest w stanie, za pomocą prostych wyrażeń, zaprezentować siebie swoją rodzinę, opowiedzieć o czynnościach dnia codziennego oraz o swoich zainteresowaniach. Ukończenie kursu gwarantuje umiejętność zadawania pytań, prostej konwersacji oraz posiadanie słownictwa ułatwiającego proste czynności w pracy i w czasie wolnym.

1B – bazowy

Kurs przeznaczony dla osób, które posiadają podstawową znajomość gramatyki oraz słownictwa. Większość zajęć prowadzona jest w języku norweskim z nastawieniem na rozbudowywanie umiejętności konwersacji. Po zakończonym poziomie 1B uczniowie potrafią szczegółowo opisać aspekty swojego życia, otoczenia a także w jasny sposób wyrazić swoją opinię na wiele tematów.

1C – samodzielny

Kurs przeznaczony jest dla osób, które sprawnie posługują się językiem norweskim zarówno w mowie jak i w piśmie, a także opanowują większa cześć gramatyki języka norweskiego. Zajęcia prowadzone są w języku norweskim z nastawieniem na rozbudowywanie umiejętności konwersacji. Uczestnik, po zakończonym kursie 1C, potrafi poradzić sobie w większości sytuacji oraz wypowiedzieć się w sposób jasny i zwięzły na tematy osobiste jak i opowiedzieć o wydarzeniach w bliskim otoczeniu i na świecie.

2A – średniozaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią umiejętnie wyrazić się zarówno słownie jak i w piśmie oraz opanowały w większości gramatykę podstawową języka norweskiego; czasy, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki oraz gramatyka zdań nadrzędnych i podrzędnych.
Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku norweskim (oprócz sporadycznego tłumaczenia gramatyki). Kurs skupia się na rozbudowywaniu umiejętności porozumiewania się po norwesku z naciskiem na typowo norweskie wyrażenia oraz umiejętne budowanie zdań. Uczestnik, po zakończonym kursie 2A, potrafi w dokładniejszy sposób opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej, o przeszłości oraz planach. Potrafi tez wysłowić się konwersując z instytucjami urzędowymi typu szkoła, bank, urząd pracy i innymi. Potrafi również na wyższym poziomie wyrażać swoje opinie i dyskutować na różne tematy typu praca, ekonomia, zdrowie, rodzina, imigracja itd..

2B – zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią umiejętnie wyrazić się zarówno słownie jak i w piśmie oraz opanowały w większości gramatykę podstawową języka norweskiego; czasy, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki oraz gramatyka zdań nadrzędnych i podrzędnych.
Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku norweskim (oprócz sporadycznego tłumaczenia gramatyki). Kurs skupia się na rozbudowywaniu umiejętności porozumiewania się po norwesku z naciskiem na typowo norweskie wyrażenia oraz umiejętne budowanie zdań.
Uczestnik, po zakończonym kursie 2A, potrafi w dokładniejszy sposób opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej, o przeszłości oraz planach. Potrafi tez wysłowić się konwersując z instytucjami urzędowymi typu szkoła, bank, urząd pracy i innymi. Potrafi również na wyższym poziomie wyrażać swoje opinie i dyskutować na różne tematy typu praca, ekonomia, zdrowie, rodzina, imigracja itd..

2C – biegły

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zdały norskprøve na poziomie B1. Osoby uczestniczące w kursie powinny mieć opanowane wspominane punkty z kursów 2A oraz 2B oraz potrafić posługiwać się trudniejszymi wyrażeniami.
Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku norweskim (oprócz sporadycznego tłumaczenia gramatyki). Kurs skupia się na rozbudowywaniu umiejętności porozumiewania się po norwesku z naciskiem na typowo norweskie wyrażenia oraz umiejętne prowadzenie konwersacji, dyskusji lub debaty.
Uczestnik, po zakończonym kursie 2C, jest na dość wysokim poziomie, co pozwala mu zacząć przygotowywać się na „Bergenstest”, które daje możliwość pracy jako lektor lub podjęcia studiów w języku norweskim. Uczestnik będzie potrafić biegle wyrazić się na prawie wszystkie tematy niezwiązane ze specyficznymi branżami. Jest w stanie rozmawiać i dyskutować na tematy związane z ropą naftową, zanieczyszczeniem środowiska, socjalem, emeryturą, bezrobociem, historią Norwegii oraz prawami człowieka.

3A – profesjonalny poziom 1

3B – profesjonalny poziom 2

3C – profesjonalny poziom 3

Konwersacje

Konwersacje przeznaczone są dla osób ktore ukończyły poziom 2A/2B i   organizowane są w trakcie dłuższych przerw pomiędzy kolejnymi etapami. Zajęcia trwają od 2 do 4 tygodni. Cena uzależniona jest od długości trwania kursu.
Założeniem zajęć jest rozwinięcie umiejętności spontanicznej konwersacji, nadanie płynności oraz wbogacenie wypowiedzi a także zyskanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem norweskim na codzień. Kurs oparty jest o specjalnie dopasowane materiały, które mają za zadanie rozwijanie potancjału, porzerzanie zasobu słownictwa oraz aktywizację nabytej teorii.
Idea konwersacji jest szczególnie przydatna osobom, ktore przede wszystkim stawiają na umiejętność dyskusji a także dla osób, które mają dłuższą przerwę w użyciu języka lub potrzebują stałego kontaktu z językiem norweskim.

Mini konwersacje

Minikonwersacje przeznaczone są dla osób ktore ukończyły poziom 1B/1C i   organizowane są w trakcie dłuższych przerw pomiędzy kolejnymi etapami. Zajęcia trwają od 2 do 4 tygodni. Cena uzależniona jest od długości trwania kursu.
Celem kursu jest pielęgnowanie już nabytych umiejętnosci komunikacyjnych oraz ich rozwinięcie. Zajęcia zachęcają do intensywnego posługiwania się językiem norweskim poprzez pracę w parach, grupach lub na forum oraz za pomoca gier,  zabaw interaktywnych a także innych współczesnych metod dydatktycznych. Ideą minkonwersacji jest przede wszystkim przełamanie bariery językowej.
Zajęcia rekomendowane szczególnie dla osób, które przede wszystkim stawiają na umiejętność prowadzenia spontanicznej dyskusji a także dla osób, które mają dłuższą przerwę w użyciu języka lub potrzebują stałego kontaktu z jęzkiem norweskim.

Test umiejętności