Nivå

skreddersydde til dine behov

1A – Begynner

Kurset er tilrettelagt nybegynnere som tidligere ikke har hatt kontakt med det norske språket. Etter fullføringen av 1A kan eleven beherske grunnleggende norsk grammatikk og utrykk i presens og framtid. Elevene kan ved hjelp av enkle utrykk introdusere seg selv og snakke om sine interesser samt daglige gjøremål. Fullførelsen av kurset garanter muligheten til å lage og stille spørsmål, lage enkle dialoger og beherske et vokabular som kan forenkle dialogen på jobb eller i fritid.

1B – Selvstendig

Kurset er tilrettelagt for studenter som har grunnleggende kunnskap om norsk grammatikk og vokabular. Kurset holdes på norsk med fokus på å utvikle samtaleevnen hos deltakeren. Etter å ha fullført «1B kurset» vil deltakeren være i stand til å beskrive ulike aspekter om sitt liv, sine omgivelser og utrykke sin mening om forskjellige temaer i detalj.

1C – Intermediate

Kurset er tilrettelagt for studenter som enkelt kan kommunisere i det norske språket, enten muntlig eller skriftlig. Kursdeltakeren må beherske grunnleggende norsk grammatikk. Etter å ha fullført kurset «1C» vil deltakeren være i stand til å beherske de fleste situasjoner hvor det norske språket kreves. Studenten vil kunne utrykke seg selv klart og flytende om det skulle være på personlig plan eller for å forklare en situasjonen de har vært i, eller erfarte. Eleven vil også kunne lese nyheter og forstå det som sies på radio eller tv og diskutere samtlige.

2A

Kursbeskrivelse: Kurset er tilrettelagt for folk som ikke har vanskeligheter med å utrykke seg skriftlig eller muntlig. Deltakeren har en god viten om den grunnleggende norske grammatikken; tider, substantiv, adjektiv, preposisjoner, adverb samt helsetninger og leddsetninger.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på typisk norske utrykk og setningsbygning.
Deltakeren vil være i stand til å fortelle om sin livssituasjon, fortid og planer etter fullførelsen. Han/Hun vil også kunne samtale med diverse offentlige institusjoner f.eks bank, NAV og andre. Den innlærte vil også kunne utrykke seg og sine meninger i diskusjoner/debatter om tema som f.eks arbeid, økonomi, helse, familie, immigrasjon osv.

2B

Kursbeskrivelse: Kurset er tilpasset deltakere som ikke har problemer med å skrive eller å snakke på norsk. Kursdetalkeren bør beherske alle de øvrige punktene i 2A, samt bygge setninger ved hjelp av typisk norske utrykk.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på å føre en dialog, diskusjon eller debatt.
Kursdeltakeren vil være i stand til å diskutere og utrykke seg problemfritt i temaene som dukker opp ved kursets gang. Han/hun vil også kunne føre en dialog om temaer som kultur, tradisjoner, skolegang/ utdanning, arbeid, media og andre. I løpet av kursets varighet vil deltakeren få hjelp ved CV-skriving og søknadsskriving knyttet til jobb dersom han/hun ønsker det.

2C

Kursbeskrivelse: Kurset er tilpasset deltakere som ikke har problemer med å skrive eller å snakke på norsk. Kursdeltakeren bør beherske alle de øvrige punktene i 2A og 2B, samt bygge setninger ved hjelp av mer avanserte norske utrykk.
Forelesningene holdes på norsk (utenom noen grammatikk forklaringer). Kursets fokus ligger på å utvikle deltakerens språkferdigheter med tanke på å føre en dialog, diskusjon eller debatt.
Kursdeltakeren er på et nokså høyt nivå etter kursfullførelsen som gir han mulighet til å begynne forberedelsene til «Bergenstesten» eller norskprøve nivå B1/B2. Dette åpner en rekke karrieremuligheter og gir dessuten adgang til å studere på norsk.
Deltakeren vil være i stand til å føre en samtale på nesten alle temaer som er knyttet til bransjer etter kursets fullførelse. Han/Hun vil kunne prate om temaer som er knyttet til Oljenæringen, miljøforurensing, velferdsstaten, pensjon, arbeidsledighet, Norges historie samt ytringsfrihet og menneskerettigheter.

3A

3B

3C

Muntlig Øvelse

De muntlige øvelsene er tilpasset for deltakere som har fullført nivå 2A eller 2B. Kurset organiseres i pauserommene mellom de neste kursetappene. Kursets varighet er mellom 2 og 4 uker. Prisen avhenger dermed av kursets varighet.
Målet med kurset er å utvikle den hverdagslige språkkapasiteten, og få til en større språkflyt. Kurset har en rekke tilpassede materialer som har som mål å utvikle deltakerens potensial og berike deres vokabular.
«Muntlig øvelse» er spesielt nyttig for deltakere som ønsker å utvikle sin diskusjons og samtaleevne. Det anbefales sterkt for de som har hatt en lengre pause i språkbruken eller trenger mer kontakt med språket.

Mini Dialog

Mini Dialog er et muntlig kurs for deltakere som har fullført nivåene 1B og 1C. Kurset organiseres i pauserommene mellom de neste kursetappene. Kursets varighet er mellom 2 og 4 uker. Prisen avhenger dermed av kursets varighet.
Kursets mål er å utvikle de allerede innlærte språkferdighetene som deltakeren har tilegnet seg. Leksjonene engasjerer deltakeren i bruken av språket via paroppgaver, gruppearbeid samt forum og debatt. Ved hjelp av spill og annen interaktiv lek, har hver enkelt anledning til å utvikle seg gjennom våre moderne læremetoder. Ideen bak «mini dialog», er først og fremst å bryte språkbarrieren.
«Mini Dialog» anbefales særlig for deltakere som ønsker å utvikle sine språkferdigheter og evne til å føre en spontan samtale eller diskusjon. Kurset passer også de som har hatt en lengre pause i språkbruken, eller som rett og slett trenger en bredere muntlig tilnærming.

Test umiejętności