For bedrifter

kurstilbud for bedrifter

Kurstilbud for bedrifter

Animus Learning School er et foretak som driver norskundervisning for utenlandske arbeidstakere og holder til på Selma Ellefsensvei 6, Økern i Oslo. Selskapet tjenestegjør både enkelt personer og foretak som har behov for innlære. Foretaket har en rekke kunder fra sentrale aktører i det norske næringsliv, samt organisasjoner/ foreninger. Kundeporteføljen består hovedsakelig av norske firmaer, med både norske og utenlandske eiere. Selskapet har fokus på minoritetsspråklige fra den østlige europeiske blokken.

Våre tjenester omfatter:

Kursing i ulike nivåer fra A1-B2.

Norskkurs rettet mot arbeidstakere og arbeidsgivere.

Norskkurs ved bedriftens adresse eller er en annen utvalgt adresse.

Muntlige oversettelser via telefon eller ved en avtalt lokalisering.

Klausulbelagte oversettelser og oversettelser knyttet til bedriftens leverandører og kunder.

Skriftlige oversettelser av dokumenter knyttet til NAV, Skatteetaten, barnevernet. Osv. Oversettelser av interne rutiner og hms regler knyttet til arbeidstakerne.

Bedriften benytter «På vei, Stein på Stein og Her på berget» i sin undervisning. Ved kursets gang benyttes en rekke andre lærebøker og ekstra materiell som deltakeren får tilgang til. Kursdeltakerne vil få mulighet til å utvikle sin muntlige samtaleevne, forståelse og de skriftlige ferdighetene ved deltakelsen.

Animus Learning School er derimot mest kjent for sin individuelle tilnærming til hver enkelt kursdeltaker med fokus på en utvidet muntlig utvikling. Deltakerne kjennetegnes ved at de begynner å beherske språkbruken på et tidlig stadium.

Ettersom dere er interessert, ber vi om kontakt via vår nettside, telefon, mail eller vår Facebook side.

Agnieszka Kulas

Animus Learning School

Få tilrettelagt tilbud